ترموستات جوجه کشی و تایمر راک oxin T500a

برای اشنایی بیشتر کاربران با محصولات ساخت اوکسین 02166757827 -- 09124170021

جوجه اردک  /  مرغابی

====================================================

دوراج

=======================================================================

 هوبره

 

====================================================

کوکر

====================================================