نقش تغذیه درست در گله مادر

 

برای بدست آوردن جوجه های سالم و قوی باید به جیره غذای گله مادر توجه درست داشته تا در طول دوره انکوباسیون از مرگ و میر جنین به مقدار زیادی جلوگیری شود . در جیره غذای باید از ویتامین ها و مواد معدنی و مواد  پروتئینی  استفاده کرد . برای این کار می توان از جیره غذای آمده سازندگان معتبر مو جود بازار استفاده کرد .  و یا از کتابهای جیره نویسی استفاده کنید و غذای مورد نیاز با شرایط محیطی و نژاد پرندگان خود را تهیه نمایید .

/ 0 نظر / 4 بازدید