پرورش غاز

 

 

یکی دیگر از پر طرفدار ترین در میان  پرورش ماکیان در استا نهای شمالی و جنوبی پرورش غاز می باشد . این پرنده دارای دو نوع اهلی و وحشی  است که نوع اهلی آن بزرگتر از وحشی بوده و دارای دو نوع رنگی و سفید است . از نظر  شکل ظاهر با هم فرق دا رند و طول عمر غاز در نژاد های مختلف  بین 20 تا 35 سال است . سن بلوغ جنسی غاز از یک سا لگی به بعد می باشد . دوره جوجه کشی تخم غاز یا انکوباسیون ان بین 30 تا 33 روز که به نژاد غاز بستگی دارد . غاز همه چیز خوار است و زندگی وابسته به آب دارد . جوجه کشی طبیعی غاز بر روی 10 تا 17 عدد می خوابد .جوجه غازها بعد از بیرون آمدن از تخم تا 48 ساعت نیاز به آب و غذا ندارند .

برای تهیه کتاب و  اطلاعات بیشتر می توانید به کتاب  اصول جوجه کشی طیور  موجود در فروشگاه مراجعه کنید  . 

 

/ 0 نظر / 30 بازدید