پرورش اردک

مدت اکوباسیون اردک 28 روز است . زمان ستر 25 روز و هچر 3 روز است .طرز قرار گرفتن تخم در شانه راک باید قسمت پهن به سمت بالا قرار گیرد و روزی 6 تا 8 بار با زاویه 45 درجه حرکت می دهند .نیاز رطوبت در 5 روز اول 65% و دما 3/38 درجه سانتیگراد است و از روز پنچم به بعد رطوبت را روی  55% و دما را روی 5/37 درجه سانتیگراد نتظیم میکنیم و در روز های آخر رطوبت را روی 70% و دما را روی 2/37 درجه سانتیگراد تنظیم میکنیم .

/ 0 نظر / 149 بازدید