نکاتی در مورد راه اندازی ماشین جوجه کشی 24 ساعت قبل از شروع دستگاه

قبل از شروع به کار باید به چند نکته مهم توجه شود :

1:ضد عفونی دستگاه توسط مواد شیمیای

2:بازرسی و تست  منبع حرارت جوجه کشی

3:تست فنهای جوجه کشی

4:دور بودن جوجه کشی از امواج موبایل

5:بازرسی و تمیز کردن ظرف آب

6:تست و آزمایش ترموستات جوجه کشی

7:تست و آزمایش رطوبت سنج

8:تست و آزمایش دماسنج

9:باز بینی بدنه جوجه کشی

10:بازرسی موتور راک

11:تست تایمر راک

این موارد گفته شده از نکات مهم قبل را اندازی می باشد .

/ 0 نظر / 19 بازدید