شرایط مهم جمع آوری و نگهداری تخم پرندگان برای جو جه کشی

 

برای ذخیره طولانی مدت تخم پرندگان نیاز به درجه حرارت پایین 10 تا 20 درجه سانتیگراد و رطوبت بین 60تا 75درصدنیاز داریم و مهچنین به جریان هوای ملایم در محل نگهداری تخمها که به شرایط کمک می کند .اگر مدت زمان نگهداری بین 3 تا 5 روز باشد نیازی به چرخش تخمها نیست ولی بیشتر از 5 تا 14 روز باید روزی 2 تا 4 بار چرخانده شوند .

/ 0 نظر / 7 بازدید